…a Bůh stvořil ženu / Et Dieu… créa la femme (1956)