…a spravedlnost pro všechny /…and justice for all (1979)