Bažanti jedou do Španělska / Les Charlots font… (1972)