Bruce, Shao-lin a kung-fu / Da mo tie zhi gong (1977)