Čajovna U srpnového měsíce / The Teahouse Of The … (1956)