Černý blesk / Chernaya Molniya / Black Lightning (2009)