Drazí, zatracení přátelé / Cari fottutissimi amici (1994)