Francouzská revoluce / Révolution française, La (1989)