Hráči na vinici Páně / At Play in the Fields of the.. (1991)