O psu, který ukončil válku / The Dog Who Stopped… (1984)