S čerty nejsou žerty / Give the Devil His Due (1984)