Sedmá rota za úplňku / Septieme compagnie au clair….(1977)