Šimon a Matouš jedou na Rivieru / Simone e Matteo … (1975)