Synové větru: Mezi světlem a temnotou / Hijos del … (2000)