Vstanou noví bojovníci / New Fighters Shall Arise (1950)